طریقه چک کردن مصرف سوخت

 In Uncategorized

با سلام

میخوام طریقه چک کردن صحيح مصرف سوخت ماشينتون رو بهتون یاد بدم البته اگر یاد ندارید و يا تا قبل از خوندن این مطلب فکر میکردین که مصرف ماشينتون رودرست چک ميکنيد:

میانگین مصرف برای هرماشينى که شرکت سازندش تعین ميکنه با اخيرين دنده(معمولا دنده۵) وباسرعت100الى110کيلومتر در جاده صاف وکفى است که باد هم به صورت مخالف نباشه.

پس میانگین مصرف رو داخل شهر نمیشه دقیق اندازه گرفت.

اول باک بنزین رو پر میکنیم و بعد باسرعت100الي110کيلومتر در جاده حرکت میکنیم و بعد ازطي کردن مسافت 200 الي300کيلومتر دوباره باک رو پر ميکنيم،دقت ميکنيم که چقدر بنزین زدیم و چقدر راه رفتیم و با يک تقسیم ساده دقيقا مصرف ماشین بدست مياد.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search