کد پخش فابریک مگان

 In Uncategorized

کد پخش فابریک مگان

پخش فابریک مگان بعد از قطع و وصل شدن برق تغذیه ان و یا خراب شدن باتری ماشین برای روشن شدن نیاز به یک کد ۴ رقمی دارد و در صورت نداشتن کد پخش با فشردن دکمه ۶ و ۱ پخش به صورت همزمان به مدت 1/2 ثانیه یک کد ۴ کلمه ای روی صفحه ساعت دیده میشه و یک عدد لاتین و ۳ عدد و بعد از ظاهر شدن اعداد ان عدد را به شماره ۰۹۱۵۵۱۱۱۲۵۸ ارسال کنید و کد پخش خود را دریافت کنید

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search