—-2008

کروز کنترل تویوتا یاریس

Category: .

Product Description

کروز کنترل تویوتا یاریس

نصب و فروش کروز کنترل تویوتا یاریس مدل 2008 با دسته اهرمی و لوازم تایوانی ( زیر دسته راهنما نصب میشود ) تایوانی میباشد  و کروز کنترل تویوتا یاریس 2014 که با دسته فابریک روی فرمان نصب میشود.