کامپیوتر فولکس

حذف کد سوییچ کامپیوتر فولکس LT 46

بی کد کردن کامپیوتر فولکس واگن ال تی 46 در نسل خودروهای جدید و امروزی برای امنیت بیشتر و جلوگیری از سرقت خودرو از سیستم ضد سرقت استفاده شده است و این سیستم در برخی از خودروها در داخل کامپیوتر خودرو و در برخی دیگر به صورت یک کامپیوتر جداگانه طراحی شده است و در…