دوربین دنده عقب فابریک جیلی امگرند EC7

توضیحات

نصب و فروش دوربین دنده عقب فابریک جیلی EC7

دوربین دنده عقب فابریک جیلی صندوق دار به همراه مانیتور اینه

یکی از محاسن دوربین دنده عقب فابریک برای انواع خودرو ها این است که از لبه سپر تا زاویه 120 درجه بالا تر از لبه سپر رو به راننده میدهد که کمک شایانی در پارک کردن خودرو به راننده میکند و خودروی جیلی که دارای سنسور پارک عقب نیز می باشد نصب دوربین دید عقب در کنار سنسور پارک باعث سهولت در امر پارک  خودرومی باشد

20151124_125345

20151124_125353

20151124_125426

تیون آپ دینامیک ارائه دهنده انواع  آپشن جیلی در شهر مشهد و استان خراسان