نصب خطر صندوق عقب هیوندا النترا

توضیحات

نصب لامپ خطر عقب هیوندا النترا

 خطر عقب هیوندا النترا سفارش عرب روی صندوق ندارد و فقط طلق روی صندوق دارد و روشن نمیشود و ما در مجموعه تیون آپ دینامیک با نصب لامپ و سیم شی به صورت فابریک این مشکل را حل نموده ایم

20151117_181237

20151117_182542

20151117_182625