سنسور پارک استیل میت ال 90 مدل L1

توضیحات

سنسور پارک جهت سهولت در پارک کردن خودرو

هشدارسنسور پارک استیل میت دوحالته میباشد

1سخنگو:فاصله تا مانع رابه متراعلام میکند

2الارم:بابوق زدن فاصله تا مانع را اعلام میکند

ومانيتور سنسور پارک این عمل رابه صورت نمایش عددی فاصله و گرافیکی مانع رانشان میدهد

یکی از بهترین مدل های سنسور پارک

سنسور پارک استيل ميت