نمایشگر ( ال سی دی LCD ) تایپ B پژو 206

دسته:

توضیحات

قابلیت ها

نمایش گرافيکى بازبودن درب ها

میانگین سرعت

میانگین مصرف سوخت

نمایش مصرف سوخت لحظه‌ای

نمایش خطا های موتور وگيربکس اتومات

نمایش مسافت قابل پیمایش با مقدار بنزین موجود درباک

نمایش همزمان دما ساعت تاریخ واطلاعات رادیو پخش

 هشداربالابودن ترمزبه صورت نوشتاری

تون اپ دینامیک  کامل ترین مجموعه آپشن های پژو 206 در مشهد