سرویس و شستشو انژکتور

 

سرویس انژکتور در خودروهای متفاوت است برای مثال برای خودروهای دیزلی باید هر ساله سوزن های انژکتور به طور منظم و سالیانه با دستگاه مخصوص شستشو و سرویس و تست پاشش بشه و اگر نیاز به تعویض باشه باید با سوزن نو جایگزین بشه و در خودروهای انژکتوری با سوخت بنزین سرویس انژکتور کمی متفاوت است و باید هر 50.000 کیلومتر یک بار با دستگاه شستشو و تست پاشش شود و معمولا انژکتور بنزینی کمتر دچار خرابی و یا گشاد شدن سوزن میشود که نیاز به تعویض باشد و توصیه میشه که حتما موقع سرویس کیلومتر ماشین و تاریخ  رو یادداشت کنید، و برای خودروهای دوگانه سوز معمولا کمتر از بنزین استفاده میکنند توصیه میشه هر سال یک بار شستشوی انژکتور انجام بشه.

اگر سرویس انژکتور انجام نشود

 

وقتی که سوزن انژکتور نیاز به شستشو داره و سرویس نمیکنیم ماشین دچار مشکل خواصی نمیشود و فقط راندمان موتور کاهش پیدا میکند و در نتیجه کاهش راندمان مصرف سوخت افزایش پیدا میکند، برای مثال به جای پاشش سوخت در قسمت پشت سوپاپ سوخت در محفظه سرسیلند پاشش میکند و باعث عدم ترکیب مناسب مخلوط سوخت و هوا میشود.

 

 

نمونه یک سوزن انژکتور بعد و قبل از شستشو

 

سوزن انژکتور