. نصب آینه تاشو برقی

. نصب کروز کنترل

. نصب گرمکن صندلی

. برقی کردن آینه های جانبی

. نصب سنسور دماسنج

. نصب دوربین دنده عقب

. نصب سنسور پارک

. نصب هوم لینک