آینه تاشو برقی مگان

توضیحات

نصب آینه تاشو برقى مگان

این مدل آینه با قفل کردن دربها جمع میشه وبا روشن کردن ماشین آینه ها باز میشه و یک کلید هم مازاد نصب میشه برای جمع کردن آینه ها در زمان روشن بودن ماشین برای سهولت در پارک کردن ماشين(رد شدن از درب پارکينگ؛پارک کردن در فضای کم؛پارک کردن نزدیک دیوار)