اینه وسط هوشمند الکتروکرومیک

توضیحات

آینه وسط هوشمند

 قابلیت ها : دارای قطب نما و خواصيت اتو فکوس بودن

این مدل آینه سفارش آمریکا هست به صورت اتوماتیک در هنگام شب تیره میشود و مانع اذیت شدن چشم راننده میشود و قطب نما هم هر 1 دقيقه ای که در هرجهت رانندگی کنید تغير کرده و جهت جدید را به شما اطلاع ميدهد