نصب کلید قفل کن و فلاشر پژو 206

توضیحات

 نصب کليد2تيکه قفل کن وفلاشر به همراه فعال سازی قفل کودک برای مدل های زير86 که کلید آنها تک حالته وفقط فلاشر هستن

قفل کودک:باشروع حرکت خودرو(سرعت10کيلومتر) درب ها قفل میشوند که دراین حالت باکشيدن دستگیره درب های جلو قفل هابازميشوند اما با کشیدن دستگیره درب های عقب این حالت اتفاق نمی افتدودرب باز نمیشود که به سیستم قفل کودک گفته میشود

تون اپ دینامیک  کامل ترین مجموعه آپشن های پژو 206 در مشهد