چراغ داشبورد لیفان X50

توضیحات

چراغ داشبورد لیفان X50

نصب و چراغ داشبورد لیفان X50

نصب چراغ داشبورد برای لیفان X50 با کلید لا دری که به هنگام باز کردن درب داشبورد چراغ روشن میشود و با بستن درب داشبورد چراغ خاموش میشود.

از جمله اشکال هایی که از خودرو لیفان X50 میتوان گرفت نداشتن چراغ داشبورد است با توجه به اینکه رنگ داشبورد و درب آن تیره است و داخل داشبورد به خوبی دیده نمیشود و تاریک است که ما در مجموعه تیون آپ دینامیک با نصب چراغ داشبورد این مشکل را حل نموده ایم

تیون آپ دینامیک ارائه دهنده انواع آپشن لیفان X50 در شهر مشهد و استان خراسان