کروز کنترل جیلی

توضیحات

 کروز کنترل جیلی اتومات

نصب و فروش کروز کنترل جیلی اتومات

کروز كنترل جيلي اتومات به صورت فابريك موجود است
كليد هاي كروز كنترل در سمت راست و
كليدهاي پخش در سمت چپ فرمان قرار ميگيرد
نصب به صورت فابريك بوده و چراغ كروز در پشت آمپر فعال ميشود

تیون آپ دینامیک ارائه دهنده انواع آپشن جیلی در شهر مشهد و استان خراسان