کروزکنترل مگان

توضیحات

کروز کنترل مگان اتوات و دنده دستی

نصب کروز کنترل مگان دنده دستی و اتومات 2000 و 1600 در 3 مدل

IMAG0012

دسته کروز راست: اين مدل دسته که با دسته راديوپخش مشترکه و امکان اختلال با سیستم پخش رو داره

20150926_143059

 دسته کروز چپ: اين مدل دسته سمت چپ فرمان زيردسته راهنماقرارميگيره و هیچگونه اختلال و مشکلی روبه همراه نداره وازلحاظ ظاه ری و محل قرارگرفتن قرینه کنترل رادیو پخش قرار میگیره

20151029_160228

دسته کروز روي فرمان : این مدل دسته تشکیل شده از 4 کليد که روی فرمان بسته میشه 2 عدد سمت راست و 2 عدد سمت چپ این مدل دسته کروزهم خوش دست ترهوهم گرون تر

20151029_160313