کروز کنترل ال۹۰

توضیحات

کروز کنترل ال 90

نصب کروز کنترل ال 90 اتومات و دنده دستی با دسته اهرمی انجام میشود که این مدل دسته کروز کنترل دارای 2 حافظه دائم و 1 حافظه موقت میباشد

کروز کنترل ال 90 تیون آپ دینامیک تولید کشور تایوان بوده و دارای تاییدیه آپ کو میباشد

20150813_125920

20150813_125938

20150813_125931