کروز کنترل تویوتا یاریس

دسته:

توضیحات

کروز کنترل تویوتا یاریس

نصب و فروش کروز کنترل تویوتا یاریس مدل 2008 با دسته اهرمی و لوازم تایوانی ( زیر دسته راهنما نصب میشود ) تایوانی میباشد  و کروز کنترل تویوتا یاریس 2014 که با دسته فابریک روی فرمان نصب میشود.