کروز کنترل سوناتا YF

توضیحات

کروز کنترل سوناتا YF

نصب و فروش کروز کنترل فابریک سوناتا YF

در خودروهای هیوندا سوناتای فول آپشن ، مطابق تصویر چهار محل بر روی فرمان برای نصب کلید های مختلف در نظر گرفته شده است:

سمت راست در قسمت بالا کلیدهای کروز کنترل

سمت راست در قسمت بیضی شکل فرمان کلید TRIP-RESET

سمت چپ در قسمت بالا کلیدهای کنترل صدا

سمت چپ در قسمت بیضی شکل فرمان کلید های پاسخگوئی موبایل

 در صورتیکه در بسیاری دیگر، در قسمتهای بیضی شکل هیچ کلیدی وجود ندارد و به جای کلیدهای کروز کنترل در قسمت بالا سمت راست کلید TRIP-RESET به شکلی دیگر نصب گردیده است.

نصب سیستم به نحوی انجام می گردد که بعد از انجام آن حتی توسط خبره ترین افراد امکان تشخیص اینکه قطعات در خارج از کارخانه نصب گردیده اند وجود ندارد.