کروز کنترل هیوندا اکسنت

توضیحات

کروز کنترل هیوندا اکسنت

نصب و فروش کروز کنترل فابریک هیوندا اکسنت با کلید های فابریک واصلی روی فرمان

برای این خودرو کلیدهای کروز کنترل  بر روی فرمان سمت راست و کلیدهای کنترل صدا سمت چپ نصب می شوند.  برای راه اندازی کروز کنترل این خودرو نیاز به نصب یک ecu مجزا می باشد که این ecu کاملاً با سیستم الکترونیکی خودرو سازگار بوده و با حداقل تغییرات در سیم کشی خودرو انجام پذیرفته و کوچکترین اشکالی به وجود نمی آورد. عملکرد این سیستم بر روی هیوندای اکسنت نیز نظیر سایرخودروها کاملاً دقیق و خالی از اشکال بوده و دارای سیستم تکمیلی محدود کننده سرعت نیزمی باشد.