کروز کنترل کیا سراتو

توضیحات

کروز کنترل کیا سراتو

نصب و فروش کروز کنترل کیا سراتو وارداتی و سایپایی

برای این خودرو کلیدهای کروز کنترل بر روی فرمان سمت راست نصب می شوند. برای راه اندازی کروز کنترل این خودرو نیاز به نصب یک ecu مجزا می باشد که این ecu کاملاً با سیستم الکترونیکی خودرو سازگار بوده و با حداقل تغییرات در سیم کشی خودرو انجام پذیرفته و کوچکترین اشکالی به وجود نمی آورد. عملکرد این سیستم بر روی سراتو نیز نظیر سایرخودروها کاملاً دقیق و خالی از اشکال بوده و دارای سیستم تکمیلی محدود کننده سرعت نیزمی باشد. ضمناً برای راه اندازی نشانگر پشت آمپر نیاز به باز شدن کامل مجموعه پشت آمپر می باشد.

در مورد خودروهائی که سمت راست فرمان آنها کلیدهای بلوتوث قرار دارد، پس از جایگزینی این کلیدها با کلیدهای کروز کنترل ، درصورت تمایل مشتری امکان نصب کلیدهای بلوتوث در قسمت پائین فرمان وجود دارد.

20160126_150336

20160126_150414

20160126_150435