کروز کنترل کیا کارنز 2012

دسته بندی:

توضیحات

کروز کنترل کیا کارنز 2012

نصب کروز کنترل کیا کارنزبا دسته اهرمی انجام میشود و دارای 2عدد حافظه دائم و 1عدد حافظه موقت میباشد