کروز کنترل چانگان EADO

دسته:

توضیحات

کروز کنترل چانگان EADO

 نصب و فروش کروز کنترل چانگانEADO

کروز کنترل چانگان با کلید های فابریک روی فرمان انجام میشود و با 24 ماه عرضه میگردد