نمایشگر (ال سی دی LCD) تایپ B پژو 207

توضیحات

نمایشگر ( ال سی دی L C D )تایپ B پژو 206

LCDتایپBویاکامپیوتر سفری 207

برخی از امکانات lcd type b
– نمایش میزان مصرف سوخت اتومبیل به صورت لحظه ای
– نمایش میانگین مصرف سوخت در شرایط مختلف
– نمایش مقدار بنزین باقیمانده
– نمایش مقدار كیلومتر كاركرد از زمان ریست
– نمایش مقدار كیلومتری كه میتوان با بنزین موجود در باك حركت كرد
– نمایش باز بودن هر 4 درب به صورت مجزا به صورت گرافیكی تصویری
– نمایش تمامی اخطارهای اتومبیل به صورت نوشتاری
– نمایش همزمان تاریخ و دما و ساعت و پارامتر های رادیو پخش
– نماش اخطار نوشتاری تمام شدن بنزین
– نمایش اخطار بالا بودن تر مز دستی بصورت نوشتاری
– نمایش ایجاد خلل در سیستم ای بی اس ترمزها بصورت نوشتاری
– نمایش ایجاد خطا یا خلل در سیستم ایربگها بصورت نوشتاری
– نمایش فعال نبودن ایربگ سرنشین جلو بصورت نوشتاری
– نمایش فعال و غیر فعال بودن سیستم قفل مركزی
– نمایش فعال و غیر فعال سیستم سنسور نور و باران بصورت نوشتاری
– نمایش ایجاد خلل در سیستم گیربكس اتومبیل
– نمایش تمامی پارامتر های رادیو پخش اتومبیل بصورت گسترده تر
– نمایش دقیقه و ثانیه

20150810_160759